strapline

CA S.r.l Terms and Conditions of sale – RO

TERMENI SI CONDITII DE VANZARE

1. Interpretare

1.1 In aceste Conditii, urmatoarele expresii au urmatoarele semnificatii, cu exceptia cazului in care din context reiese altfel:

“SOCIETATE” inseamna COBA Automotive, S.r.l, cu sediul in Comuna Aricestii-Rahtivani, Sat Aricestii-Rahtivani, Str. Londra nr. 4, Cod postal 107125, Prahova, Romania J29/2887/2017 ;

“CONDITII” inseamna termenii si conditiile standard de vanzare stabilite in acest document si orice alti termeni si conditii specificate de Societate in momentul confirmarii comenzii;

“INFORMATII CONFIDENTIALE” inseamna oricare si toate informatiile (fie scrise, orale sau pe suport magnetic sau de alta natura) care sunt emise in prezent sau in orice moment de catre Societate Clientului sau intra in posesia Clientului si care se refera la Societate, incluzand, fara limitare, informatii comerciale, financiare, de marketing sau tehnice, date, know-how, procese, modele, proprietate intelectuala, liste de clienti, desene, mostre si specificatii si orice alt material care contine sau include orice informatie referitoare la Societate sau bunurile acesteia;

“CONTRACT” inseamna orice contract de furnizare de Bunuri de catre Societate catre Client

“CLIENT” inseamna orice persoana fizica, firma, societate sau alta parte cu care Societatea contracteaza;

“BUNURI” inseamna orice bunuri si orice transa a bunurilor sau oricare parti ale acestora, pe care Societatea a fost de acord sa le furnizeze conform Contractului;

“INCOTERMS” inseamna regulile internationale pentru interpretarea termenilor comerciali ale Camerei Internationale de Comert in vigoare la data incheierii Contractului;

“DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA” inseamna oricare si toate marcile, drepturile in ceea ce priveste design-ul, achizitiile, comertul, activitatea de afaceri si numele de domeniu, drepturile de autor, viitoare drepturi de autor, brevete, drepturi in ceea ce priveste bazele de date (inregistrate sau nu) si orice cereri de inregistrare sau drepturi de a aplica pentru inregistrare a oricareia dintre cele mentionate anterior, drepturi asupra inventiilor, software, know-how, secrete comerciale si alte informatii confidentiale si toate celelalte drepturi de proprietate intelectuala de natura similara sau corespunzatoare care pot exista in prezent sau in viitor in orice parte a lumii;

“FURNIZARE INTERNATIONALA” inseamna vanzarile internationale de bunuri, de tipul descris in Conventia ONU privind Contractele de Vanzare Internationala a Bunurilor, Viena, 1980.

“LOCATIE” locatia unde se pastreaza orice proprietate a Clientului;

“COTATIE” cotatia emisa de Societate Clientului in legatura cu furnizarea Bunurilor;

“IN SCRIS” include telex, cablu, transmisie prin fax si mijloace de comunicare comparabile, cu exceptia e-mailului.

1.2 Orice referire in aceste Conditii la un statut sau la orice prevedere statutara va fi interpretata ca o trimitere la acel statut sau prevedere statutara, modificata, readoptata, consolidata, modificata, inlocuita sau reinnoita la anumite intervale, in cazul in care contextul nu prevede altfel.

1.3 Titlurile din aceste Conditii sunt doar pentru aranjarea textului si nu vor afecta interpretarea acestora.

1.4 Referintele la clauze se refera la clauzele prezentelor Conditii, cu exceptia cazului in care se prevede altfel.

1.5 In prezentele Conditii, referintele la genul masculin includ genurile feminin si neutru si cele la singular includ pluralul si invers, dupa cum admite sau cere contextul.

2. Termenii Contractului, Variatii si Declaratii

2.1 Toate Contractele vor fi supuse prezentelor Conditii si, cu exceptia celor prevazute la clauza 2.3, nici un reprezentant sau agent al Societatii nu are autoritatea de a conveni asupra oricaror termeni sau de a face orice declaratii contradictorii cu privire la acestea sau de a incheia un Contract, decat in baza prezentelor Conditii.

2.2 Daca nu se convine altfel in scris de catre un director al Societatii in conformitate cu clauza 2.3, Contractul va fi supus prezentelor conditii, excluzand toti ceilalti termeni si conditii (inclusiv orice termeni sau conditii pe care Clientul intentioneaza sa le aplice in baza oricarei comenzi de achizitie, confirmari a comenzii, specificatiei sau negocierilor precontractuale) sau orice termeni contradictorii prevazuti de lege sau de conduitele comerciale, de practica sau cursul tranzactionarii.

2.3 Prezentele Conditii se aplica tuturor vanzarilor Societatii si orice modificari ale acestor Conditii si orice declaratii cu privire la Bunuri nu au efect decat daca au fost convenite in scris si semnate de un Director al Societatii.

2.4 Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Societatea nu a emis o confirmare scrisa a comenzii Clientului, prezentele Conditii vor fi totusi aplicabile Contractului.

3. Cotatii

3.1 Nicio comanda in baza oricarei Cotatii sau a altceva nu va fi obligatorie pentru Societate decat daca si pana cand aceasta comanda nu va fi acceptata de Societate in conformitate cu clauza 3.4. In cazul in care Societatea solicita acest lucru, comenzile verbale vor fi confirmate de catre Client in scris.

3.2 Orice Cotatie emisa de Societate cu privire la pretul Bunurilor si data sau perioada de livrare a Bunurilor sau la altceva se bazeaza pe conditiile si informatiile relevante cunoscute Societatii la momentul respectiv si nu constituie o oferta. Daca nu a fost retrasa anterior sau altfel convenit in scris, orice Cotatie va fi valabila pentru o perioada de 30 de zile sau, daca este diferita, pentru perioada indicata in Cotatie. Cu toate acestea, toate Cotatiile si comenzile pot fi retrase sau modificate in totalitate sau partial de catre Societate in orice moment.

3.3 Nicio comanda acceptata de catre Societate nu poate fi anulata de catre Client decat cu acordul Scris al Societatii si in conditiile in care Clientul va despagubi Societatea

in intregime impotriva tuturor pierderilor (inclusiv, dar fara a se limita la pierderea profitului) costurilor (inclusiv costul tuturor lucrarilor si materialelor utilizate), daunelor, taxelor si cheltuielilor suportate de Societate ca urmare a anularii.

3.4 Fiecare comanda de Bunuri de catre Client va fi considerata drept o oferta a Clientului de a cumpara Bunuri in baza prezentelor Conditii.

3.5 Cantitatea si descrierea Bunurilor si specificatiile pentru acestea vor fi cele stabilite in Cotatie sau in acceptul comenzii emis de Societate.

3.6 Daca nu sunt incluse in Cotatie prin referinta specifica, toate specificatiile, desenele, detaliile privind greutatea, formele, descrierile, ilustratiile, preturile si alte materiale publicitare continute in cataloagele sau brosurile Societatii sunt emise sau publicate doar pentru a oferi o idee aproximativa privind Bunurile descrise in acestea si nu vor constitui o asumare sau o parte a Contractului.

3.7 Fara a aduce atingere prevederilor din clauzele 2.1 si 2.3, orice sfat sau recomandare emisa de catre Societate, angajatii sau agentii sai catre Client sau angajatii sau agentii acestuia cu privire la depozitarea, aplicabilitatea sau utilizarea Bunurilor care nu este confirmata in Scris de catre Societate este urmata sau indeplinita in intregime pe riscul propriu al Clientului si, in consecinta, Societatea nu va fi raspunzatoare pentru nicio astfel de recomandare care nu este confirmata.

3.8 Orice eroare sau omisiune de tipar, materiala sau de alta natura in orice documentatie de vanzari, Cotatie, lista de preturi, accept al ofertei, factura sau alt document sau informatie emisa de Societate va fi rectificata fara nicio raspundere din partea Societatii. In plus, Societatea isi rezerva dreptul de a rectifica in orice moment orice eroare de tipar sau materiala facute de angajatii sai.

4. Specificatii, Instructiuni sau Model

4.1 In cazul in care Bunurile trebuie sa fie facute de Societate in conformitate cu o specificatie, instructiune sau un model prezentat de Client sau o terta parte in numele Clientului, atunci:

4.1.1 Potrivirea, acuratetea si complitudinea termenilor comenzii, specificatia, instructiunea, desenul sau modelul vor fi in responabilitatea Clientului;

4.1.2 Clientul va despagubi Societatea impotriva oricaror incalcari sau presupuse incalcari ale oricaror Drepturi de Proprietate Intelectuala ale tertilor si a oricarei pierderi, prejudicii sau cheltuieli pe care le-ar putea suferi din cauza unei astfel de incalcari sau a unei presupuse incalcari in orice tara;

4.1.3 Clientul va despagubi Societatea impotriva oricaror pierderi, prejudicii sau cheltuieli in legatura cu orice raspundere care apare in orice tara, datorita faptului ca Bunurile sunt facute pentru aceasta specificatie, instructiune, desen sau model.

4.2 Societatea isi rezerva dreptul de a face orice modificare in ceea ce priveste specificatiile Bunurilor care trebuie sa se conformeze cerintelor legale sau celor ale CE aplicabile sau, in cazul in care Bunurile vor fi furnizate conform specificatiilor Societatii, care nu afecteaza in mod substantial calitatea sau performanta acestora.

4.3 Clientul va furniza detalii cu privire la caracteristici si specificatii si orice informatii necesare cu privire la Bunuri in timp rezonabil pentru a permite Societatii sa finalizeze dezvoltarea modelului si productia cu privire la Bunuri in intervalul de timp indicat de Societate conform clauzei 7.3.

4.4 Atunci cand este cazul, Societatea va implementa procesul de aprobare a pieselor in productie (“PPAP”) prin care se vor emite planuri detaliate, mostre, desene, descrieri, ilustratii, dimensiuni, descrieri amanuntite/sau prototipuri ale Bunurilor (“Materialele”) pentru aprobarea Clientului dupa primirea caracteristicilor si/sau a specificatiilor Clientului. Clientul va aproba Materialele in termenul stabilit de Client si, in orice caz, in timp rezonabil pentru a permite Societatii sa livreze Bunurile la timp.

4.5 Orice Materiale prezentate de Societate Clientului in conformitate cu clauza 4.4 sunt doar aproximative si sunt emise numai in scopul de a oferi o idee aproximativa cu

privire la Bunurile descrise. Acestea nu trebuie sa fie considerate obligatorii in detaliu, iar Societatea nu va fi responsabila pentru nicio eroare sau omisiune.

5. Pretul Bunurilor

5.1 Fara a a afecta clauza 3.2, pretul Bunurilor este pretul cotat al Scoietatii sau, in cazul in care niciun pret nu a fost cotat (sau un pret cotat nu mai este valabil), pretul convenit intre parti in scris inainte de formarea Contractului si pentru care Societatea factureaza Clientul in conformitate cu clauza 6.1.

5.2 Societatea isi rezerva dreptul si are dreptul, prin notificarea Clientului in orice moment inainte de livrarea Bunurilor, de a majora pretul Bunurilor avand in vedere orice crestere a costului pentru Societate care se datoreaza oricaror factori dincolo de controlul societatii, inclusiv, reglementarea valutara, orice crestere a costurilor pentru Societate in ceea ce priveste munca, achizitie sau furnizare de bunuri, materiale (inclusiv, fara a se limita la materii prime) sau servicii sau alte costuri de fabricatie (inclusiv dar fara a se limita la orice astfel de crestere care rezulta din orice eroare, inadecvare sau modificare a oricaror specificatii, instructiuni, informatii sau model, furnizate de Client si solicitate de Client, de o alta terta parte sau altfel), orice modificare a datelor sau cantitatilor de livrare, intarzierea provocata de instructiuni sau nefurnizarea de catre Client a unor informatii sau instructiuni adecvate sau modificari ale taxelor, taxelor vamale, taxelor de transport, prime de asigurare sau cursuri de schimb. Astfel de preturi majorate la data livrarii Bunurilor de catre Societate se inlocuiesc cu pretul anterior al Contractului.

5.3 Pretul Bunurilor nu include:

(i) nicio taxa pe valoarea adaugata, toate taxele, contributiilesi alte taxe guvernamentale;

si

(ii) cu exceptia cazului in care partile convin altfel toate costurile sau taxele legate de incarcare, descarcare, transport si asigurare;

toate sumele pe care Clientul le va plati in plus cand trebuie sa plateasca pentru Bunuri.

6. Termeni de plata

6.1 Sub rezerva oricaror conditii speciale convenite in scris intre Client si Societate, Societatea va avea dreptul sa factureze Clientul pentru Bunuri la momentul la care Clientul, sau in orice moment dupa ce Clientul, va plasa comanda si Societatea va fi autorizata sa factureze pentru Bunurile intr-o singura suma forfetara sau in rate la alegerea Societatii.

6.2 Societatea isi rezerva dreptul, la alegerea sa, de a solicita plata si de a fi platita de Client atunci cand Clientul isi plaseaza din cand in cand comanda pentru Bunuri. Fara a aduce atingere celor mentionate mai sus, Clientul va plati pretul Bunurilor si (daca este cazul) eventualele cheltuieli conform clauzei 7.8.1 pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care au fost livrate Bunurile, iar Compania are dreptul sa recupereze pretul, indiferent de faptul ca livrarea nu a avut loc si/sau ca proprietatea Bunurilor nu s-a transferat la Client. Termenul pentru plata pretului este de esenta Contractului. Chitantele pentru plata vor fi emise numai la cerere.

6.3 Nici o plata nu va fi considerata primita pana cand Societatea nu a primit confirmarea fondurilor. Plata se face prin transfer telegrafic in moneda indicata de Societate, cu exceptia cazului in care Societatea accepta altfel in Scris. Clientul este responsabil pentru toate cheltuielile bancare si alte cheltuieli generate in legatura cu orice plati catre Societate.

6.4 In cazul in care Clientul nu efectueaza nicio plata la data scadenta, atunci, fara a aduce atingere vreunui alt drept sau remediu disponibil Societatii, Societatea are dreptul sa:

6.4.1 sa suspende orice executare viitoare a Contractului sau orice alte contracte cu Clientul;

6.4.2 sa aloce orice plata realizata de catre Client pentru astfel de Bunuri (sau

pentru bunurile furnizate in baza oricarui alt contract incheiat intre Client si Societate) pe care Societatea il poate considera potrivit (fara a tine seama de orice presupusa insusire de catre Client); si

6.4.3 sa solicite dobanzi Clientului (atat inainte cat si dupa emiterea unei hotarari judecatoresti) cu privire la suma neplatita, la un procent de cinci la suta pe an peste rata de baza a BRD-Groupe Societe Generale SA aplicabila din cand in cand sau la rata aplicabila in temeiul Directivei privind intarzierea efectuarii platilor (oricare dintre acestea este mai mare) pana la plata integrala (o parte dintr-o luna fiind tratata drept o luna intreaga in scopul calcularii dobanzii).

6.5 Clientul va efectua toate platile datorate in temeiul Contractului sau in baza oricarui alt contract incheiat cu Societatea fara nicio deducere, fie prin compensare, cerere reconventionala, discount, reducere sau altfel decat daca Clientul are o hotarare judecatoreasca valabila care solicita o suma egala cu o astfel de deducere platita de Societate Clientului.

6.6 Toate platile Societatii in baza Contractului devin scadente imediat dupa incetarea Contractului, in ciuda oricaror alte prevederi.

7. Livrare

7.1 Cu exceptia cazului in care se convine altfel in Scris de catre Societate, livrarea Bunurilor va avea loc la sediul Societatii, iar Societatea va notifica Clientul atunci cand Bunurile sunt gata pentru colectare. In cazul in care Societatea este de acord sa livreze Bunurile la o adresa indicata in comanda sau altfel convenita in Scris de Societate, Societatea va specifica modul de livrare si transportatorul si, cu exceptia cazului in care partile convin altfel, transportatorul este considerat ca fiind agentul Clientului si nu agentul Societatii iar livrarea se va considera ca are loc la sediul Societatii.

7.2 Clientul va furniza pe cheltuiala sa, la locul de livrare, echipamentele adecvate si potrivite si munca manuala pentru incarcarea si descarcarea Bunurilor.

7.3 Orice date mentionate sau specificate de catre Societate pentru livrarea Bunurilor sunt doar aproximative, iar timpul pentru livrare nu va fi esential prin notificare. Daca nu sunt specificate date pentru livrare, livrarea va fi intr-un termen rezonabil. Bunurile pot fi livrate de catre Societate inainte de data livrarii mentionate, prin transmiterea unei notificari in timp util a Clientului.

7.4 In cazul in care Contractul este o Furnizare Internationala, se considera ca include cea mai recenta editie a Incoterms, actuala la data incheierii Contractului, cu exceptia cazului in care exista neconcordante intre Incoterms si orice termen expres al Contractului, acesta din uma prevaleaza. In cazul in care bunurile sunt trimise de societate catre client perintr- un traseu care implica tranzit maritim, in conditiile in care se obisnuieste sa se asigure, societatea nu este obligata sa notifice clientul pentru a permite clientului sa asigure bunurile in timpul tranzitului pe mare.

7.5 In cazul in care Societatea livreaza Clientului o cantitate de Bunuri de pana la 5% mai mare sau mai mica decat cantitatea comandata de Client, Clientul nu are dreptul sa se opuna sau sa respinga Bunurile sau oricare dintre acestea pe motiv de surplus sau deficit si va plati pentru aceste Bunuri proportional cu suma Contractului.

7.6 In cazul in care Bunurile vor fi livrate in transe, fiecare livrare va constitui un contract separat si nerespectarea livrarii de catre Societate, a uneia sau mai multor transe in conformitate cu prezentele Conditii sau orice revendicare a Clientului cu privire la una sau mai multe transe nu va da dreptul Clientului sa trateze Contractul in ansamblu ca fiind refuzat.

7.7 Clientul va primi livrarea Bunurilor in termen de 5 zile lucratoare de la data la care Societatea a notificat faptul ca Bunurile sunt gata de livrare, iar Clientul va colecta Bunurile in intervalul de timp alocat de Societate Clientului pentru colectare. Ulterior, Clientul recunoaste ca va fi permisa colectarea Bunurilor numai daca prezinta numarul de referinta pentru astfel de Bunuri alocate de Societate.

7.8 Daca, din orice motiv, Clientul nu reuseste sa colecteze sau sa preia livrarea Bunurilor in intervalul de timp alocat de Societate sau nu va accepta livrarea

Bunurilor cand sunt gata de livrare sau Societatea nu este in masura sa livreze Bunurile la timp, deoarece Clientul nu a furnizat instructiuni, documente, licente sau autorizatii corespunzatoare, atunci fara a aduce atingere vreunui alt drept sau remediu disponibil pentru Societate:

7.8.1 Societatea poate stoca Bunurile pana la livrarea efectiva, dupa care Clientul va fi raspunzator pentru toate costurile si cheltuielile aferente (inclusiv, fara a se limita la depozitare si asigurare), iar Societatea va avea dreptul sa factureze Clientul pentru aceste costuri si cheltuieli lunare restante;

7.8.2 cu exceptia cazului in care se aplica clauza 7.8.4, riscul asupra Bunurilor se va aplica Clientului (inclusiv pentru pierderile sau prejudiciile cauzate de neglijenta Societatii);

7.8.3 cu exceptia cazului in care se aplica clauza 7.8.4, se considera ca Bunurile au fost livrate;

7.8.4 Societatea poate vinde Bunurile la cel mai bun pret usor de obtinut si (dupa deducerea tuturor cheltuielilor rezonabile de depozitare si de vanzare) considerand Clientul responsabil pentru depasirea pretului conform Contractului sau poate solicita Clientului orice pierdere sub pretul Contractului.

8. Proprietatea Clientului

8.1 In timp ce Societatea va avea grija in mod rezonabil de proprietatea Clientului in timp ce se afla in posesia, controlul sau custodia Societatii, proprietatea Clientului (daca nu este convenita in scris) va ramane in riscul Clientului si toate inlocuirile si modificarile si reparatiile proprietatii Clientului vor fi responsabilitatea Clientului. Societatea nu va fi responsabila pentru nicio pierdere sau deteriorare a proprietatii Clientului, cu exceptia cazului in care aceasta pierdere sau dauna apare ca urmare a neglijentei Societatii.

8.2 Clientul se va asigura ca proprietatea Clientului este potrivita pentru utilizarea de catre Societate in executarea Contractului si in timp ce Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a verifica aspectele relevante ale proprietatii Clientului, Societatea nu accepta nicio responsabilitate pentru acuratetea acesteia.

8.3 Clientul va compensa Societatea in totalitate impotriva oricarei raspunderi, pierderi, prejudiciu, daune, revendicari, actiune, cereri, cheltuieli sau proceduri acordate impotriva sau suportate sau platite de Societate ca urmare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a proprietatii Clientului sau in legatura cu orice daune cauzate Spatiilor in cursul mutarii, modificarii sau alterarii proprietatii de catre Client sau reprezentantul sau autorizat.

8.4 Societatea (fara a aduce atingere niciunei alte masuri de remediere) are o garantie generala asupra tuturor bunurilor Clientului aflate in posesia sa (din orice motiv) in ceea ce priveste toate sumele datorate Societatii de catre Client.

8.5 Fara a aduce atingere clauzei 14.1, numai uneltele, desenele si alte echipamente care sunt in special create sau produse in mod special de catre Societate pentru Client in legatura cu Bunurile si care sunt solicitate separat Clientului in intregime, atunci cand sunt platite de catre Client, vor deveni proprietatea Clientului.

8.6 Compania isi rezerva dreptul de a distruge sau dispune in alt mod de Bunurile Clientului aflate in posesia sau custodia sa (indiferent daca sunt sau nu proprietatea Clientului) din care Clientul nu a cerut ca Bunurile sa fie facute pentru o perioada de 1 an sau mai mult.

8.7 In cazul in care nu mai este necesar ca proprietatea Societatii sa se afle in posesia Societatii in legatura cu un Contract, cu privire la acest fapt Societatea acorda o notificare scrisa cu un termen de 10 zile, iar Clientului i se va permite sa intre in Spatiu pentru a-si colecta proprietatea de la Societate. Atunci cand viziteaza Spatiile, Clientul va respecta (si va garanta ca angajatii, agentii si subcontractantii sai se conformeaza) cu:

8.7.1 politica de securitate a spatiului Clientului si politica de sanatate si

siguranta; si

8.7.2 toate celelalte politici ale Clientului care se aplica persoanelor care au permis accesul in Spatii;

in fiecare caz, dupa cum sunt in vigoare din cand in cand.

9. Nelivrare

9.1 Cantitatea oricarui transport de Bunuri inregistrata de Societate la data colectarii de la sediul Societatii este dovada concludenta a cantitatii primite de Client la livrare, cu exceptia cazului in care Clientul poate furniza dovezi concludente care sa dovedeasca contrariul.

9.2 Societatea nu va fi responsabila pentru nicio nelivrare a Bunurilor (chiar daca este cauzata din neglijenta Societatii). Cu toate acestea, in cazul in care raspunderea apare pentru nelivrare din orice motiv, Societatea nu va fi raspunzatoare decat in cazul in care Societatii i se va transmite o notificare scrisa in termen de 7 zile de la data primirii Bunurilor in cursul obisnuit al evenimentelor si orice raspundere a Societatii pentru nelivrarea Bunurilor va fi limitata, la alegerea Societatii, la livrarea Bunurilor intr-un termen rezonabil si/sau la emiterea unei note de credit proportionale cu suma Contractului, in pofida oricarei facturi pentru aceste Bunuri.

10. Risc si Titlu

10.1 Cu exceptia cazului de Furnizare Internationala, riscul de deteriorare sau de pierdere a Bunurilor va trece la Client:

10.1.1 la livrare; sau

10.1.2 la data la care Clientul nu isi indeplineste obligatiile (expresia care are sensul definit in clauza 10.2); sau

10.1.3 la data la care Bunurile sunt gata de livrare, livrare sau executarea Contractului este amanata la cererea Clientului;

oricare dintre acestea va aparea mai intai. Pentru evitarea oricarei indoieli, livrarea Bunurilor va fi considerata finalizata inainte de descarcarea Bunurilor.

10.2 In sensul clauzei 10.1.2, “neindeplinirea obligatiilor” inseamna in cazul in care Clientul nu receptioneaza bunurile la data scadentei sau nu furnizeaza o adresa pentru livrarea Bunurilor (daca este cazul, dupa cum este necesar).

10.3 In pofida livrarii si transferarii riscului Bunurilor, sau oricarei alte prevederi a acestor Conditii, proprietatea asupra Bunurilor nu va trece la Client si va ramane la Societate pana cand Societatea va primi (in numerar sau fonduri compensate) plata integrala a pretului Bunurilor si a tuturor celorlalte bunuri vandute sau convenite sa fie vandute de Societate Clientului pentru care plata este datorata in baza unui contract.

10.4 Pana in momentul in care proprietatea asupra Bunurilor a trecut asupra Clientului, Clientul trebuie:

10.4.1 sa detina Bunurile cu titlu judiciar drept custode;

10.4.2 sa pastreze Bunurile (fara costuri pentru Societate) separate de toate celelalte bunuri ale Clientului sau ale unei terte parti si stocate, protejate si asigurate corespunzator astfel incat sa ramana usor identificabile ca proprietate a Societatii;

10.4.3 sa nu distruga, deterioreze sau sa ascunda niciun semn de identificare sau ambalaj in legatura cu Bunurile;

10.4.4 sa mentina Bunurile in conditii satisfacatoare asigurate in numele Societatii pentru pretul lor integral impotriva tuturor riscurilor la satisfacerea rezonabila a Societatii si, la cerere, Clientul sa prezinte polita de asigurare Societatii; si

10.4.5 sa detina incasarile din asigurarea mentionata in clauza 10.4.4 in depozit pentru Societate si sa nu le amestece cu alti bani si sa nu plateasca incasarile intr-un cont bancar descoperit.

10.5 Clientul poate revinde Bunurile inainte ca proprietatea sa fi fost transferata numai in

urmatoarele conditii:

10.5.1 orice vanzare va fi efectuata in cursul normal al afacerii Clientului la valoarea de piata integrala; si

10.5.2 orice astfel de vanzare va fi o vanzare a proprietatii Societatii in numele Clientului, iar Clientul va considera drept mandant atunci cand efectueaza o astfel de vanzare.

10.6 Pana in momentul in care proprietatea asupra oricaror Bunuri a trecut de la Societate la Client, Societatea are dreptul in orice moment sa solicite Clientului livrarea Bunurilor catre Societate si, in cazul in care Clientul nu o face imediat, sa intre in spatiile Clientului sau ale unei terte parti unde Bunurile sunt stocate pentru a inspecta sau a reintra in posesia Bunurilor, iar Clientul acorda Societatii, agentilor si angajatilor sai o autorizatie irevocabila in orice moment pentru a intra in orice locatie unde sunt Bunurile, sau pot fi stocate in acest scop. Societatea are dreptul de a recupera plata pentru Bunuri, indiferent de faptul ca proprietatea asupra oricarora dintre Bunuri nu a trecut de la Societate.

10.7 Clientul nu are dreptul sa garanteze sau sa perceapa in vreun fel garantie pentru orice suma datorata a oricaror dintre Bunurile care raman in proprietatea Societatii, dar daca Clientul face acest lucru, toate sumele datorate de Client catre Societate (fara prejudicierea oricaror alte drepturi sau compensatii ale Societatii) vor deveni imediat datorate si exigibile.

11. Garantii si raspundere

11.1 In cazul in care Societatea nu este producatorul Bunurilor, Societatea va incerca sa transfere Clientului beneficiul oricarei garantii sau clauze acordate Societatii.

11.2 Sub rezerva celorlalte prevederi ale acestor Conditii, Societatea garanteaza ca, la livrare [si pentru o perioada de 12 luni de la data livrarii], Bunurile:

11.2.1 in cazul in care specificatia pentru Bunuri a fost furnizata de Societate, este de o calitate satisfacatoare. Bunurile sunt de o calitate satisfacatoare daca indeplinesc standardul pe care o persoana rezonabila il considera satisfacator, luand in considerare orice descriere a bunurilor, pretul (daca este cazul) si toate celelalte circumstante relevante; si

11.2.2 respecta cu privire la toate aspectele semnificative specificatiile pentru Bunuri.

11.3 Societatea nu va fi responsabila pentru incalcarea vreuneia dintre garantiile din clauza 11.2 cu exceptia cazului in care:

11.3.1 Clientul va da o notificare scrisa Societatii (indiferent daca livrarea este refuzata sau nu de catre Client) cu privire la defect si (in cazul in care defectul este cauzat de daune in tranzit si numai in cazul in care Societatea are raspundere) fata de transportator, in termen de 7 zile de la livrare sau (in cazul in care defectul nu a fost evident la o inspectie rezonabila) in termen de 7 zile de la descoperirea defectului, dar in orice caz nu mai tarziu de [12 luni] de la data livrarii, cu exceptia faptului ca aceasta clauza 11.3.1 nu se aplica atunci cand Bunurile sunt livrate pentru export in afara Romaniei, caz in care se aplica clauza 15.5; si

11.3.2 Societatea beneficiaza de o posibilitate rezonabila dupa primirea notificarii de examinare a unor astfel de Bunuri care sunt defecte si in acest scop Clientul va autoriza reprezentantii sau agentii Societatii sa intre in incinta sa pentru a inspecta orice Bunuri defecte in termen de 14 zile de la solicitarea facuta de Societate.

11.4 Societatea nu va fi responsabila pentru incalcarea oricaror garantii de la clauza 11.2 si nu va fi responsabila pentru nicio alta garantie, conditie sau gaj daca:

11.4.1 orice defect al Bunurilor sau al unei parti a acestora (inclusiv, fara a se limita la orice contractie) rezultat din utilizarea proprietatii Clientului sau orice desen, model, instructiuni sau specificatii furnizate de Client;

11.4.2 orice defect care provine din uzura, distrugere intentionata, neglijenta sau

conditii anormale de munca sau din cauza ca Clientul nu a respectat instructiunile Societatii (orale sau in scris), inclusiv, dar fara a se limita la depozitare, instalare, punerea in functiune, utilizarea sau intretinerea Bunurilor sau (daca nu exista) bunele practici comerciale;

11.4.3 defectul care apare ca urmare a oricaror parti, materiale sau echipamente care nu au fost fabricate sau care nu au fost executate de Societate, caz in care Clientul are dreptul de a beneficia de orice garantie acordata de producator catre Societate;

11.4.4 Clientul utilizeaza in continuare aceste Bunuri dupa notificare conform clauzei 11.3;

11.4.5 Clientul abuzeaza, modifica, proceseaza sau repara astfel de Bunuri fara acordul scris al Societatii.

11.5 Conform clauzelor 11.3 si 11.4 si, daca este cazul, Clauzei 15.5, in cazul in care oricare dintre Bunuri nu este conform cu oricare dintre garantiile de la clauza 11.2, Societatea va alege, fie sa repare fie sa inlocuiasca Bunurile (sau partea defecta), in mod gratuit, fie sa restituie Clientului contravaloarea acestor Bunuri la rata proportionala a Contractului, cu conditia ca, in cazul in care Societatea solicita, Clientul sa restituie Societatii, pe cheltuiala acesteia, Bunurile sau o mostra sau o parte a acestor Bunuri care este defecta Societatii si la cererea Societatii, sa distruga restul Bunurilor care sunt defecte. In cazul in care este urmata optiunea reparatiilor, durata maxima a lucrarilor de reparatie este de 45 de zile de la primirea notificarii scrise din partea Clientului.

11.6 Daca Societatea respecta clauza 11.5, aceasta nu va mai avea nicio raspundere pentru incalcarea oricaror garantii de la clauza 11.2 referitoare la aceste Bunuri.

12. Limitarea raspunderii

12.1 Conform clauzei 11, urmatoarele prevederi stabilesc intreaga raspundere financiara a Societatii (inclusiv orice raspundere pentru actiunile sau omisiunile angajatilor, agentilor si subcontractantilor sai) fata de Client in legatura cu /sau care decurg din prezentele Conditii inclusiv fara a se limita la:

12.1.1 orice incalcare a prezentelor Conditii sau a Contractului; si

12.1.2 orice declaratie, afirmatie sau act sau omisiune delictuala incluzând, dar fara a se limita la, neglijenta care decurge din sau in legatura cu Contractul.

12.2 Cu exceptia celor prevazute in mod expres in prezentele Conditii, toate garantiile, conditiile si alti termeni implicati de lege si care sunt in limita maxima permisa de lege exclusi din Contract.

12.3 Nicio prevedere din prezentele Conditii nu exclude sau limiteaza raspunderea Societatii pentru deces sau vatamare corporala cauzata de neglijenta Societatii sau de denaturarea frauduloasa sau raspunderea fata de consumatori pentru produse defecte conform Legii române nr. 296/2004 privind Codul Consumului.

ATENTIA CLIENTILOR ESTE ATRASA, IN SPECIAL, ASUPRA PREVEDERILOR CLAUZELOR 12.4, 12.5 si 12.6

12.4 Sub rezerva si fara a aduce atingere clauzelor 9, 11.2 si 11.6, raspunderea totala a Societatii in ceea ce priveste contractul, raspunderea civila delictuala (inclusiv neglijenta sau incalcarea obligatiei statutare sau in cazul in care Bunurile incalca, aduc atingere sau se utilizeaza neautorizat drepturile tertilor), denaturarea, restituirea sau chestiuni de alta natura care apar in legatura cu executia sau cu intentia de a executa Contractul, nu trebuie sa depaseasca 5.000.000 de lire sterline si trebuie sa fie in conformitate cu Asigurarea noastra privind Produsul si Asigurarea de Raspundere Publica.

12.5 Societatea nu va fi raspunzatoare fata de Client din motive de reprezentare (cu exceptia cazului in care reprezentarea este frauduloasa) sau oricare garantie, conditii sau alti termeni subintelesi sau in conditiile exprese ale Contractului sau pentru orice pierdere a profitului [sau orice costuri de retragere a produsului] sau pentru orice pierdere sau dauna indirecta, speciala sau implicita (fie pentru pierderea afacerii, epuizarea fondului comercial sau de alta natura), costuri sau

cheltuieli sau alte pretentii de despagubire (indiferent de cauza) care decurg din sau in legatura cu furnizarea Bunurilor (inclusiv orice intârziere in furnizarea sau orice nelivrare a Bunurilor in conformitate cu Contractul sau altfel) sau utilizarea sau revânzarea Bunurilor de catre Client.

12.6 Societatea nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere in cazul in care Bunurile nu pot fi furnizate ca urmare a oricarei actiuni sau omisiuni a Clientului si in acest caz Clientul va fi in continuare obligat sa plateasca Societatii pentru Bunuri ca si cum acestea ar fi fost livrate corespunzator.

13. Forta Majora

13.1 In aceasta clauza, “Forta Majora” inseamna in legatura cu Societatea orice caz fortuit, actiuni guvernamentale, razboi sau stari de urgente nationale, proteste, revolte, tulburari civile, incendii, explozii, inundatii, epidemii, blocari, greve sau alte litigii de munca (indiferent daca sunt sau nu legate de forta de munca a vreunei parti), restrictii sau intârzieri care afecteaza operatorii de transport sau incapacitatea sau intârzierea in obtinerea de materiale adecvate sau potrivite sau livrarea sau executia cu intârziere sau nelivrarea sau neexecutarea de catre furnizori sau subcontractanti, reglementari privind importul sau exportul sau embargouri, intreruperi ale electricitatii sau defectiuni ale masinilor si acte, restrictii, reglementari, statute, interdictii sau masuri de orice natura din partea oricarei autoritati guvernamentale, parlamentare sau locale sau orice alt eveniment care nu poate fi controlat de Societate.

13.2 In cazul in care Societatea este afectata de Forta Majora, aceasta notifica imediat cealalta parte despre natura si amploarea circumstantelor in cauza.

13.3 Societatea nu va fi raspunzatoare fata de Client sau nu se va considera ca a incalcat prezentul Contract din cauza oricarei intârzieri in executie sau neindeplinirii oricaror dintre obligatiile sale din Contract in cazul in care intârzierea sau neindeplinirea se datoreaza Fortei Majore si termenul pentru indeplinirea obligatiilor contractuale se prelungeste in consecinta. Daca evenimentul de Forta Majora persista pentru o perioada continua de peste [12] luni, oricare dintre parti are dreptul de a notifica in scris celeilalte parti sa rezilieze Contractul.

14. Proprietate Intelectuala si Informatii Confidentiale

14.1 In absenta unui acord scris contrar intre Client si Societate, toate drepturile de Proprietate Intelectuala care exista in, care rezulta din sau se refera la Bunuri (cu exceptia Bunurilor care sunt personalizate si fabricate conform specificatiilor Clientului) sau in orice desene asociate, material fotografic de orice fel, modele, informatii tehnice, descrieri, cataloage, planuri de executie, software sau alte documente sau materiale furnizate Clientului de catre Societate sau puse la dispozitie in scopul producerii Bunurilor (cu exceptia cazului in care acestea sunt legate exclusiv de proprietatea Clientului) vor reveni Societatii sau vor ramane Societatii sau vor fi alocate Societatii si dupa primirea unei solicitari scrise din partea Societatii, Clientul este de acord sa semneze orice document pe care Soietatea il considera necesar pentru punerea in aplicare a acestei clauze.

14.2 Sub rezerva clauzei 14.3, Clientul va trata Informatiile Confidentiale pe care le poate obtine ca fiind strict confidentiale si nu le va divulga unei terte parti cu exceptia cazurilor prevazute la clauza 14.3 si Clientul va folosi Informatiile Confidentiale exclusiv in scopul Contractului si nu pentru alt scop in orice moment.

14.3 Clientul poate divulga Informatiile Confidentiale:

14.3.1 daca si in masura in care acest lucru este cerut de lege sau de orice autoritate guvernamentala sau de reglementare;

14.3.2 angajatilor, agentilor sau subcontractantilor care au nevoie sa le cunoasca, cu conditia ca acesti angajati, agenti sau subcontractanti sa fie tinutide aceleasi obligatii de confidentialitate ca si Clientul;

14.3.3 daca informatiile sunt de domeniu public, altfel decât ca urmare a incalcarii de catre Client a acestei clauze 14.3.]

15. Termeni privind Exportul

15.1 Cu exceptia cazului in care contextul prevede altfel, orice termen sau expresie care este definita sau careia ii este atribuita o semnificatie deosebita de prevederile Incoterms are acelasi inteles in prezentele Conditii, dar daca exista vreun conflict intre prevederile Incoterms si prezentele Conditii, Conditiile vor prevala.

15.2 In cazul in care Bunurile sunt furnizate pentru export din România, se aplica prevederile prezentei clauze 15 (sub rezerva oricaror conditii speciale convenite in Scris intre Client si Societate), fara a aduce atingere oricaror altor prevederi din prezentele Conditii.

15.3 Clientul este responsabil pentru respectarea oricaror legislatii sau reglementari care guverneaza importul Bunurilor in tara de destinatie si pentru plata oricarei taxe pentru acestea.

15.4 Daca nu se convine altfel in Scris intre client si Societate, [toate Bunurile sunt vândute “franco-fabrica” asa cum este descris in clauza 7.1], iar Societatea nu are obligatia de a notifica conform descrierii din clauza 7.4.

15.5 Atunci când Bunurile sunt livrate pentru export din România, Societatea se poate oferi sa efectueze incarcarea bunurilor ceea ce poate fi monitorizat de catre client – clientul semneaza in mod normal declaratia de livrare pentru a confirma ca incarcarea marfurilor este satisfacatoare si cantitatile se potrivesc. Clientul sau reprezentantul sau autorizat pot participa la incarcarea marfurilor. Societatea va transmite Clientului o notificare scrisa de cel putin 7 (sapte) zile cu privire la data si ora la care Societatea propune sa efectueze incarcarea marfurilor. In cazul in care Clientul sau reprezentantul sau autorizat intarzie sau nu participa la incarcarea Bunurilor la momentul respectiv, Societatea isi rezerva dreptul de a proceda la incarcarea marfurilor in absenta Clientului. In ceea ce priveste Bunurile livrate pentru export, Societatea nu va fi responsabila in conformitate cu clauza 11.2 pentru nicio pretentie legata de orice defect al Bunurilor care ar fi evidenta la inspectie si care se face dupa expediere sau in legatura cu orice daune in timpul tranzitului. Societatea nu va fi responsabila pentru nicun defect descoperit de Client dupa ce Bunurile au fost exportate din România.

16. Incetare

16.1 In scopul prezentei clauze “Eveniment de neindeplinire” va insemna orice eveniment descris in clauza 16.3.

16.2 Daca va exista un Eveniment de neindeplinire, Societatea poate, intr-un termen rezonabil ulterior, sa amâne sau sa anuleze orice alte livrari ale Bunurilor in tranzit si va considera Contractul din care prezentele Conditii fac parte ca fiind reziliat, dar fara a aduce atingere drepturilor sale la pretul integral de cumparare pentru Bunurile livrate si daune-interese pentru orice pierdere suferita ca urmare a unei astfel de rezilieri. In cazul in care Bunurile au fost livrate, dar nu au fost platite, acestea devin imediat scadente si platibile, fara a aduce atingere vreunui acord sau aranjament anterior care prevede altfel.

16.3 Un Eveniment de neindeplinire este oricare din urmatoarele:

16.3.1 neefectuarea de catre Client a oricarie plati la scadenta;

16.3.2 incalcarea de catre Client a oricaror termeni si conditii din Contract; sau

16.3.3 un garantat preia posesia, sau este desemnat un custode pentru proprietatea sau bunurile Clientului; sau

16.3.4 Clientul inceteaza, sau ameninta ca inceteaza sa isi desfasoare activitatea; sau

16.3.5 Societatea intelege in mod rezonabil ca oricare dintre evenimentele mentionate mai sus se va produce in relatie cu Clientul si va notifica Clientul in consecinta.

16.4 Toate drepturile si obligatiile partilor inceteaza sa aiba efect imediat la incetarea Contractului, cu exceptia faptului ca incetarea nu afecteaza:

16.4.1 drepturile si obligatiile acumulate ale partilor la data incetarii; si

16.4.2 intrarea in vigoare sau mentinerea in vigoare a oricarei prevederi exprese sau implicite destinate sa intre sau sa se mentina in vigoare la sau dupa incetare.

17. Cesiune si subcontractare

17.1 Clientul nu are dreptul sa cesioneze Contractul sau orice parte a acestuia fara acordul scris prealabil al Societatii.

17.2 Societatea poate sa cesioneze, sa transfere sau sa subcontracteze Contractul sau orice parte a acestuia catre orice persoana, firma sau societate.

18. Prevederi generale

18.1 Fiecare drept sau remediu al Societatii in baza Contractului nu aduce atingere niciunui alt drept sau remediere a Societatii, indiferent daca este sau nu Contractul.

18.2 Nerespectarea sau intârzierea de catre Societate a aplicarii sau a aplicarii partiale a oricarei dispozitii a Contractului nu va fi interpretata ca o renuntare la vreunul dintre drepturile sale din Contract.

18.3 Nicio renuntare din partea Societatii la orice incalcare sau neindeplinire a oricaror prevederi ale Contractului de catre Client nu va fi considerata ca o renuntare la orice incalcare ulterioara sau neindeplinire a acelorasi prevederi si nu va afecta in niciun fel ceilalti termeni ai Contractului.

18.4 Partile la prezentul Contract nu intentioneaza ca vreun termen al acestui Contract sa fie executoriu de catre nicio persoana care nu este parte la acesta.

18.5 Daca orice prevedere a prezentelor Conditii (sau orice alte conditii sau alti termeni care pot fi conveniti in scris intre Societate si Client) este considerata de orice instanta, tribunal sau organism administrativ competent,a fi total sau partial invalida, inaplicabila, ilegala, nula sau nerezonabila, din orice motiv, se considera separata, in masura acestei invaliditati, inaplicabilitati, ilegalitati, nulitati si a caracterului nerezonabil, iar restul prevederilor Contractului si restul acestei prevederi vor continua sa fie in vigoare.

18.6 Formarea, existenta, interpretarea, executarea, validitatea si toate aspectele Contractului sunt guvernate de legile romane, iar partile se supun jurisdictiei exclusive a instantelor din România.

19. Notificari

19.1 Orice notificare sau alta comunicare care trebuie furnizata in conformitate cu prezentele Conditii trebuie sa fie in scris si poate fi livrata sau trimisa prin posta scrisa preplatita sau prin fax.

19.2 Orice notificare sau document este considerat a fi furnizat daca este livrat, la momentul livrarii; daca este transmis prin posta, la 48 de ore dupa transmitere; iar daca este trimis prin fax, in momentul transmiterii.

20. Acceptare expresa

Prezentele Conditii sunt acceptate in mod expres de catre Client in momentul acceptarii ofertei, confirmarii comenzii, sau facturii emise de Societate la care sunt atasate aceste Conditii.

Telephone: +44 (0)116 240 1555